ימי ראשון  14:00 – 21:00
ימים שני, שלישי ורביעי 14:30 – 20:00
ימי חמישי 14:30 – 19:30
ימי שישי 8:00 – 16:00/18:00 שעת הסיום משתנה

השיעורים בני חצי שעה כל אחד, יש הפסקות בנות עשר דקות בין שיעור לשיעור שבמהלכן ניתן לשהות בבריכה.
לשיעורים ניתן להגיע אך ורק בתיאום עם ענת

אין להגיע לשיעור ללא תיאום מראש !

anat pool