הבריכה של ענת ממוקמת ברחוב הארזים 12, במוצא עיליתgoogle_pin.